Robotel SmartClass+ LL

Základní vlastnosti

Díky moderní výpočetní technice, se kterou dnes pracuje skoro každý, se výuka jazyků a možnosti vybavení jazykových učeben posunulo na úroveň 21 století.

Užitek jazykových učeben byl ve zprostředkování kvalitního poslechu originálních nahrávek studentům a to už i při prvním širším využití těchto učeben v 80 letech 20 století. Studenti tímto získávali možnost kvalitního poslechu rodilých mluvčích, která byla na této úrovni dostupná jen při individuální výuce. Po technickém rozšíření těchto základních učeben bylo umožněno účelově komunikovat od lektora ke studentům a procvičovat konverzaci mezi studenty v definovaných dvojicích nebo skupinách. To vše mohl vyučující případně diskrétně monitorovat.

V době, kdy moderní možnosti výuky plní elektronické učebnice a cvičebnice i doplňkové zvukové a audiovizuální záznamy, stává se počítač nepostradatelným pomocníkem ve výuce. A pakliže se počítač stane součástí sestavy jazykové učebny, dostáváme se do prostředí jazykové laboratoře.

Jazyková laboratoř je moderní výukové prostředí s přehlednou digitální knihovnou připravených výukových materiálů, roztříděných k použití v jednotlivých lekcích výuky. Přístup k jednotlivým materiálům je podmíněn osobním heslem lektora, který může definované materiály sdílet jiným kolegům. Výuka a její ovládání je snadné a přínosné. Značnou přednostní pro moderní lektory se jeví, že všechny materiály používané k výuce jsou centralizovány v jediné digitální knihovně, která je dostupná z celé školní datové sítě. Do této knihovny lektoři postupně digitalizují i původně analogové materiály (např. audiokazety) a externí digitální formáty (z CD i DVD). Zároveň vznikají i lektorem předehraná cvičení, nejčastěji na výslovnost, k jednotlivým tématům probíraných lekcí.

Studenti jsou jmenovitě znázorněni na grafickém ovládacím software a lektor má možnost jim společně i individuálně pouštět různé audiovizuální materiály. V případě vybavení studentských pracovišť počítači jsou pak tyto počítače začleněny do aktivní výuky.
Monitory studentských pracovišť slouží jako přijímače sdíleného obrazu od lektora nebo od jiných studentů.

Každému studentu může lektor zadat individuální práci s audiovizuálním záznamem nebo textem. Student pak může naslouchat původní záznam, nahrávat svá opakování tohoto záznamu nebo opakování výslovnosti, přepisovat záznam do textové podoby, číst text do záznamu nebo doplňovat mezery v textu podle orig. materiálu aj.

Výstupy takovýchto individuálních prací jsou vždy adresně a systematicky ukládány. Lektor se k nim může libovolně vrátit a dokonce je může v systému jazykové laboratoře i ohodnotit.

Díky systémovému propojení počítačových stanic se nabízí další možnosti společných postupů při výuce a to nejen jazyků. Z místa lektora společně spouštět ve všech studentských počítačích stejnou aplikaci i stejný dokument této aplikace (např. internetový prohlížeč a stránky zahraničního zpravodajství).

Lektor i studenti mohou namísto verbální komunikace využívat k různým tématům i systémového chatu.

A aby byla zaručena plná soustředěnost studentů na výuku a probíraná témata, lze při nepoužívání počítačů ve výuce systémově odepnout signál všech monitorů.

Dále v rámci individuální pomoci lektora, a případného dohledu lektora nad vytížením všech studentů, lze počítačové stanice jednotlivě nebo společně monitorovat a případě vytknout nesprávné použití nebo napomoci se zadaným úkolem.

 

Technické parametry

Plná verze jazykové laboratoře s možností sdílení zvuku i obrazu a předávání funkcí klávesnice + myši na jiné počítače.
Dle požadavků na funkčnost, rychlost a kvalitu sdílení obrazu a zvuku lze tuto laboratoř instalovat jako softwarové řešení, řešení se sdílením VGA nebo DVI signálů.

• HW interkom – systémové propojení mikrofonů a sluchátek lektora a studentů
• studentské tlačítko pro přivolání pozornosti lektora
• párování studentů (šablonové, cílené nebo náhodné rozdělení)
• práce až v 5 skupinách (šablonové, cílené nebo náhodné rozdělení)
• adresné zvukové a textové záznamy odpovědí studentů
• digitální knihovna pro AV dokumenty a mediální a textová cvičení pro studentské aplikace rekordérů
• automatická digitalizace analogových a externích dokumentů
• individuální přístup lektora do systému
• možnost sdílení dokumentů a mediálních cvičení mezi lektory
• šablony tříd
• import a správa seznamů studentů
• šablony pro jednotlivé lekce výuky
• diskrétní audio i video monitoring práce studentů
• grafické ovládání laboratoře
• ovládání CD/DVD mechaniky PC
• SW nebo HW sdílení zvuku i obrazu a předávání funkcí klávesnice + myši
• odpojení monitorů studentů – zamezení činností s PC
• společné spuštění počítačových aplikací
• příprava mediálních a textových cvičení pro studentské aplikace rekordérů
• centrální spouštění studentských aplikací rekordérů
• chatování mezi počítačovými stanicemi

Ke stažení

K danému výrobku žádné soubory ke stažení nejsou.
Jsme autorizovaní
partneři značek
Konica Minolta Toshiba Epson Brother HP