Publicita EU projektů

OPZ Vzdělávání zaměstnanců

Společnost amethyst.cz, s.r.o. je zapojena do projektu OPZ Vzdělávání zaměstnanců jehož cílem je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění kvalifikací a kompetencí v souladu s požadavky na vykonávané
pracovní činnosti. Společnost amethyst.cz, s.r.o. si, coby žadatel o podporu v této oblasti, slibuje zvýšení kvalifikovanosti svých zaměstnanců a jejich osobní rozvoj především v oblasti efektivní komunikace a jiných dovedností na něž je vzdělávání z větší části zaměřeno. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské Unie.